Holistische benadering bij late klachten na kanker

late klachten bij kanker. Kracht na Kanker

Hoe voel jij je na je oncologische traject? Natuurlijk hoop je je weer goed te voelen, gezond en fit. Je bent immers ‘beter’ verklaard! Daar heb je al die, soms zware, behandelingen toch voor doorstaan. Toch zien we vaak dat mensen nog lange tijd te maken hebben met fysieke, emotionele en mentale gevolgen van de ziekte en behandelingen. Dit worden ‘late klachten’ bij kanker genoemd, en je kunt hierbij denken aan chronische vermoeidheid, relationele/seksuele problemen, cognitieve problemen, depressie, angst, sociale beperkingen en problemen met je dagelijkse bezigheden. Herkenbaar?

Je hoeft dit niet alleen aan te gaan. Samen met Kracht na Kanker mag jij in een veilige omgeving werken aan jouw mentale, fysieke en emotionele gesteldheid. Het wordt beter.

Een aanzienlijk deel (25-50%) van alle mensen met kanker ervaart tijdens de controlefase of nadat het hele behandeltraject is afgesloten, zoveel problemen dat verwijzing naar een gespecialiseerde psychosociale zorgverlener nodig is. Maar minder dan 10% van alle kankerpatiënten maakt bij late klachten gebruik van professionele ondersteuning. Dat lijkt in de eerste plaats te komen doordat deze problemen door artsen en verpleegkundigen vaak niet opgemerkt worden.

Het is dus belangrijk om jezelf – en je naasten – na kanker goed in de gaten te houden, en je bewust te zijn van mogelijke late klachten. Wil je graag ondersteuning bij je herstel? Neem dan contact met ons op.

De 6 meest voorkomende late klachten bij kanker.

1. Chronische vermoeidheid

Driekwart van de mensen die kanker hebben (gehad), zowel mannen als vrouwen, heeft last van (ernstige) vermoeidheid. Dit maakt vermoeidheid een van de meest gerapporteerde late klachten. De vermoeidheid kan lang aanhouden en daarmee chronisch worden.

2. Relationele/seksuele problemen

Het effect van kanker en de behandeling op seksualiteit en intimiteit is aanzienlijk, hoewel er nog te weinig over wordt gepraat.

Ongeveer 40% van de mensen die kanker heeft (gehad), geeft aan geen zin in seks te ervaren, ten opzichte van 23% gemiddeld. Vrouwen ervaren minder zin in seks dan mannen, maar bij mannen is het verschil met het gemiddelde groter.

Het plezier in seks kan ook afnemen, bijvoorbeeld door hormoonkuren of de acceptatie van een veranderd lichaam.

3. Cognitieve problemen

Bijna de helft van de mensen die kanker hebben (gehad), geeft aan last te hebben van cognitieve klachten, zoals verminderde aandacht en problemen met het geheugen.

4. Depressie

Mensen die kanker hebben (gehad) ervaren vaker dan gemiddeld depressieve klachten. In de eerste twee jaar na diagnose ervaart een derde van de patiënten depressieve klachten.Oudere mensen lijken hiervoor kwetsbaarder dan jongere mensen die kanker hebben (gehad).

5. Angst

Het percentage mensen na kanker dat angstklachten ervaart, is fors hoger dan gemiddeld. In de eerste twee jaar na diagnose ervaart bijna de helft van de mensen met en na kanker angst. Niet zo vreemd, omdat de diagnose kanker nog altijd vaak als een doodsbericht wordt ervaren.

Gelukkig neemt deze angst vaak na verloop van tijd af, maar het blijft meer aanwezig dan gemiddeld.
Opvallend is dat mannen na kanker relatief vaak angstklachten ervaren in vergelijking met de algemene bevolking.

6. Sociale beperkingen en problemen bij dagelijkse bezigheden

Gemiddeld ervaart ongeveer een derde van de mensen die kanker hebben (gehad) enige tot veel belemmeringen in hun sociale leven. Bijvoorbeeld bij activiteiten in het sociale en familiaire leven.

Vooral mensen van jonge en middelbare leeftijd en mensen met meer bijkomende ziekten, lijken een verhoogd risico te hebben sociale belemmeringen te ervaren.

Ook bij dagelijkse activiteiten ervaren mensen vaak belemmeringen, zoals bij (vrijwilligers)werk, hobby’s en andere bezigheden in de vrije tijd. Dit hangt vaak samen met andere late klachten, en met een gevoel niet begrepen te worden. Dit kan heel eenzaam voelen.

Begeleiding na kanker

Deze late klachten blijven vaak onherkend en nog lang na de diagnose aanwezig en dragen bij aan het gevoel van het zwarte gat na kanker. Kracht na Kanker begeleidt mensen juist daarom in deze fase op holistische wijze (mentaal, emotioneel en fysiek). Particulieren en professionals worden in het Kracht na Kanker programma een half jaar multidisciplinair begeleid in een duurzaam coaching programma door de emotietherapeut, mentale doorbraakcoach en osteopaat.

Als je niet meer ‘de oude’ wordt, wie word je dan wel? Voor het bouwen aan een mooi en zinvol leven na kanker, zijn geen snelle oplossingen. Het Kracht na Kanker programma duurt gemiddeld een half jaar, waarin je eerst wekelijks en daarna ongeveer tweewekelijks een coaching sessie of behandeling hebt.

Kortom, een diepgaande holistische behandeling gericht op jou: emotioneel, fysiek en mentaal. Dat gaat verder dan alleen de focus op je fysiek(zoals in de medische wereld soms lijkt), of af en toe een kort gesprek met een psycholoog. Het is een traject waarin jij mag, ontladen, vertrouwen en jezelf mag hervinden en accepteren. Een nieuw stuk van je leven waarin jij deze ervaring een helpende betekenis kunt geven.

Wil je meer weten over het Kracht na Kanker programma? Neem dan direct contact met ons op voor meer informatie.

Print your tickets