Wereldkankerdag. Neem ook tijd voor de mentale verwerking.

4 februari. Voor velen een gewone zondag. Voor anderen een bijzondere dag met impact. 4 februari is Wereldkankerdag. De dag waarop we stilstaan bij de mensen die ertegen strijden of gestreden hebben. Maar ook een dag waarop we stil mogen staan bij de effecten die deze ziekte heeft op de persoon zelf.

Vandaag staan we stil bij de mensen die geconfronteerd worden met de uitdagende reis die kanker is. Waar anderen het leven als vanzelfsprekend doorlopen, maakt iemand met een kankerverleden een reis die onzekerheid met zich meebrengt, waar elke volgende stap een confrontatie met angst voor terugkeer kan zijn.

Kanker is niet slechts een fysieke aandoening; het raakt de kern van ons bestaan. Het heeft een onvoorspelbare wending gegeven aan een leven, die de jaren daarna nog lang kan overschaduwen. De eerste jaren is er regelmatig angst voor terugkeer. Elke gedachte, elk moment van hoop draagt in het begin een schaduw van wat was.

Ondanks deze lading is het toch van levensbelang om het proces op alle niveaus te verwerken, om de emoties die bewust of onbewust verdrongen zijn te doorvoelen. Om de belemmerende overtuigingen die je erop vastgezet hebt los te mogen laten.

De weg naar heling omvat meer dan alleen fysieke genezing. Het vereist het verkennen van verdrongen angsten, het maken van een reis van het hoofd naar het hart, een ontmanteling van negatieve gedachten. Hier kunnen we gaan voelen om te kunnen verwerken. Het is een helende reis waar tranen niet alleen verdriet weerspiegelen, maar ook de kracht van de strijd. Dat zien we dagelijks in ons bedrijf Kracht na Kanker.

Zo horen we vaak: ‘’plannen maken voor de toekomst durfde ik niet goed’’. Plannen maken was voor het oncologische proces een vanzelfsprekendheid. Na de laatste behandelingen is dat voor veel mensen anders. Plannen maken raakt ook de onzekerheid en angsten. Kan zelfs leiden tot teleurstelling en pijn. Het ‘leven met de dag’ vormt een houding van bescherming maar geeft niet per definitie vertrouwen. Bij ‘Kracht na Kanker’ nemen we de mensen mee terug naar vertrouwen, leven vanuit mogelijkheden, vol positieve associaties en hoop!

Het gaat niet alleen om het plannen van de toekomst, maar ook om het vormgeven van het heden. Een bewijs van doorzettingsvermogen, een bevestiging dat het leven na kanker niet slechts overleven is, maar ook opnieuw creëren kan betekenen.

Het leven na kanker is een proces van genezing dat tijd en begrip vergt, niet alleen van anderen maar ook van jezelf. Wereldkankerdag herinnert ons eraan om niet alleen de ziekte te zien, maar ook de veerkrachtige ziel die erachter schuilgaat.

Laten we vandaag een moment nemen om te erkennen, te steunen en te inspireren. Laten we tijd maken voor het bewust worden van de reis die je aflegt. Dat dit oké is, dat je niet alleen bent. Maar laten we ook erkennen dat er meer mogelijk is. Neem de tijd om mentaal en emotioneel te verwerken wat in de overlevingsfase hiervoor geen aandacht kon krijgen. Ga doorvoelen wat het lichaam weer mag loslaten. Zodat er meer ruimte komt, voor vertrouwen, verbinding en geluk.

Print your tickets